8th Single & Double

Худалдаалах үнэ : 6,000p

Худалдаалах хугацаа : 17-10-09 00:00~17-10-14 00:00

Нийт саналын тоо : 1

1-р байрыг таахад олгох мөнгө : 1,500p

Таавар тохируулах өдөр : Сүүлийн тэмцээн дуусах өдөр

Хугацаа дууссан :

Дараалал Тэмцээний хуваарь Гэрийн баг Өрсөлдөх баг Тэмцээний дүн
1 17-10-14 LIV MUN
байхгүй (0 : 0)
2 17-10-14 TOT BOU
Ялсан (1 : 0)
3 17-10-14 CRY CHE
Ялсан (2 : 1)
4 17-10-14 MCI STK
Ялсан (7 : 2)
5 17-10-14 BUR WHU
байхгүй (1 : 1)
6 17-10-14 SWA HUD
Ялсан (2 : 0)
7 17-10-14 WAT ARS
Ялсан (2 : 1)
8 17-10-15 BHA EVE
байхгүй (1 : 1)
9 17-10-15 SOU NEW
байхгүй (2 : 2)
10 17-10-16 LEI WBA
байхгүй (1 : 1)
11 17-10-13 SGT KLN
Ялсан (2 : 1)
12 17-10-14 HB SKE
Ялагдсан (0 : 2)
13 17-10-14 MAI HAM
Ялсан (3 : 2)
14 17-10-14 HOF AUG
байхгүй (2 : 2)
8th Winners

Ялагч биш.


Хаанбанк 111-111-111-111