Ашиглах заавар

1. 20 нсанаас дээш хүн элсэх боломжтой.

2. Давхар элсэх боломжгүй -1хүн 1 хаягтай

3. Тоглолтод бооцоо тавихдаа нэг удаад нэг тоглолт/ олон тоглолтын аль нэгийг сонгох, тусгай болон давхар тоглолтод 1 удаа нэг л бооцоо тавьна.

4. Оноо (point)худалдаж авах хугацаа даваа~баасан 10~17 цаг.

5. Бооцоо тавих хугацаанаас бусад хугацаанд бооцоо тавих боломжгүй хүчингүй болно.

6. Тухайн тоглолт дууссаны дараа тохирол таарсан мөнгийг шууд олгоно.

7. Тохирол таарсан эсэхээ өөрийн хуудсанаас үзэх боломжтой.

8. долоо хоног дутам мэдээлэл арилж шинэчлэгдэнэ.

9. Цэнэглэх/гаргах мөнгө 10,000p-аас дээш байна.

10. Цэнэглэх/гаргах нэгж 10,000p байна. Жишээ нь : 24,000p-> гаргах мөнгө: 20,000p

11. Гишүүнээр элсэхэд бүртгүүлсэн нэр дансны нэртэй нийцсэн өөрийн жинхэн овог нэр байна. Хэрэв өөр бол мөнгийг олгох боломжгүй.


Тэнцээ гэдэг нь?

Арга

мэргэжлийн хөл бөмбөгийн лигийн 14 тэмцээний хожих, хожигдлыг таах тоглоом юм.

Ганцаарчилсан

тэмцээнний хожиг хожигдлын аль нэгийг л сонгоно. Худалдан авах үнэ 1000 төгрөг бөгөөд энэ нь доод үнэ юм.

Хос

Тэмцээн тус бүрийн хожих хожигдлын дундаас хэдийг ч сонгох боломжтой. Худалдан авах үнэ сонгсон тоглолтын тоогоор нэмэгдэнэ.

Тохирол

14 тог бүгдийг таасан тохиолдолд 1-р байр,

13 тоглолтыг таасан тохиолдолд 2-р байр,

11 тоглолтыг таасан тохиолдолд 4-р байр

Бусад

2-с доош тоглолт цуцлагдсан бол тухайн тоглолтыг таасан тооцно.

3–с дээш тоглолт цуцлагдсан тохиолдолд борлуулалтыг хүчингүй болгож мөнгийг буцаан олгоно.

Тохиролд таарсан мөнгийг олгох

Тухайн тоглолт дууссаны дараа тохирол таарсан мөнгийг шууд олгоно.


ТУсгай гэдэг нь?

Арга

Мэргэжлийн лигийн тоглолтын эцсийн дүнг таах.

Давхар

2-с дээш тоглолтын дүнг таах

※ Бооцоонд тавьсан дүнг нийлүүлэн хожлын мөнгийг олгоно.

Трипл

Гурван тоглолтын эцсийн дүнг таах.

※ Бооцоонд тавьсан дүнг нийлүүлэн хожлын мөнгийг олгоно.

Бооцоонд тавих мөнгөн дүн

 - 3,000p / 5,000p / 10,000p / 30,000p / 50,000p

Хүчингүй болгох

Тухайн тоглолт цуцлагдсан бол бооцоонд таьсан мөнгийг буцаан олгоно.

Тохиролд таарсан мөнгийг олгох

* Тухайн тоглолт дууссаны дараа тохирол таарсан мөнгийг шууд олгоно.


Хаанбанк 111-111-111-111